Haber

YENİ MİRAS KANUNUNA GÖRE TARIM ARAZİLERİN BÖLÜNMESİ

Yeni Miras kanununa göre tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ve tarım arazilerinin miras yoluyla intikal işlemleri miras bırakanın ölüm tarihine göre farklılık göstermektedir. Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden önce ölmüşse mirasın paylaşımı eski mevzuata göre olmakta yani tarımsal araziler istenirse mirasçı sayısı kadar hisselere bölünmekte ve hisseli tapu çıkarılabilmekte, yada arazilerin satış işlemi yapılacaksa arazilerin büyüklüklerine bakılmadan hissedarlar birbirlerine yada bir başkasına satış yapabilmektedir. Eğer Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra ölmüşse o zaman arazilerin satışı yada mirasçıların arazileri kendi aralarında paylaşmaları belli şartlara bağlıdır. Eğer mirasçılar mirasa konu arazileri satmak isterlerse ekonomik bütünlüğü olan arazilerin hepsini aynı anda satmalıdırlar. Elbirliği halinde mülkiyet olan parsellerde iştirakçiler hisselerini birbirlerine devredebilirler. Ancak parseldeki iştirakçiler hisselerini birbirlerine devrederken ekonomik bütünlüğü olan parsellerde bütün iştirakçiler farklı parsellerdeki hisselerini her parselde farklı bir hissedara devredemezler. Mirasçılar parselleri kendi aralarında paylaşmak isterler ise ekonomik bütünlüğü olmayan arazileri istedikleri gibi parsel parsel paylaşabilirler. Ancak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin paylaşımında arazilerin bulunduğu ilçedeki yeter gelir arazi büyüklüğü baz alınarak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin ya bir mirasçıya yada yeter gelir arazi büyüklüğünün katları olarak şekilde birden fazla mirasçıya devri yapılmalıdır. Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra ölmüşse yeni miras kanununa göre aşağıdaki adresi kullanarak mirası nasıl paylaşacağınız konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
https://www.tarimziraat.com/yeni_kanun_tarla_satis/miras_tarla_nasil_paylasilir.php

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir