Haber

VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLERİN MALLARININ SATIŞI

Merhabalar sevgili okurlarım. Bu yazımda sizleri “Vesayet Altındaki kişiye ait malların satışı” ile ilgili aydınlatmaya çalışacağım.

Vesayet altındaki kişilerin mallarının satışı normal satışlardan temel bazı farklılıklar içerir. Bu hususları bilmeden tapuya giden kişiler satışı gerçekleştiremediği gibi, tapu memurlarının da vakitlerini boşa harcatmakta ve diğer kişilerin zaman kayıplarına neden olmaktadırlar.

Velayet ve Vesayet çok farklı iki kavram olup, kişiler tarafından karıştırılmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak;

Velayet: Ergin (reşit) olmayan çocuğun korunması ve yetiştirilmesi için ana ve babaya birlikte veya ayrı ve tek başına olarak verilmiş hak ve yükümlülükleri ifade eder. Ana ve baba evli ise velayet her ikisinde birlikte bulunur. Her ikisi de çocuğun bakımı, sağlığı ve eğitimi ile ilgili kararlar almaya yetkilidirler. Ana veya babadan birisinin ölümü durumunda velayet sağ olanda kalır. Boşanma kararı esnasında ise velayetin kimde kalacağı somut durum ve olaylar göz önünde tutularak hakim tarafından belirlenir. Ana ve baba evli değil ve çocuk evlilik dışı dünyaya gelmiş ise çocuğun velayeti anneye aittir.

Veli ise Velayet altındaki küçüğü temsil eden velayet sahibi kişi veya kişilere denir.

Gayrimenkul alım satış yönünden bakıldığında VELİ kanun karşısında tek yetkilidir. Vesayet’e de bakacak olursak;

Vesayet: Ergin ve velayet altında olmayan küçükler ile kısıtlama için yeterli ve geçerli sebep bulunan ergin kişilerin hukuken temsil edilme ile haklarının korunmasını sağlayan hukuki kuruma denir.

Genel özellikleri ile velayete benzemektedir ancak farklı noktaları mevcuttur.

Bir kimsenin vesayet altına alınabilmesi için ergin olmaması veya kısıtlanması için geçerli sebepler olması gerekir. Vesayet, velayetteki gibi sadece ana ve baba tarafından değil birçok kişi veya kurumca yerine getirilebilir. Vesayet makamları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.

Velayet altında olmayan küçükler kısmı açık ve nettir, ancak kısıtlı erginleri tanımlamak gerekir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, kötü yaşam tarzı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, malvarlığını kötü yönetim, savurganlık, hapis cezasından mahkum olmak ve kişinin yaşlılık, engellilik, deneyimsizlik veya ağır hastalık sebepleri ile kısıtlanma gündeme gelir ve kişi vesayet altına alınabilir. Kendisine vasi ya da kayyım atanır.

Vasi: Ana veya babanın velayeti altında olmayan küçükler ile kısıtlı ergin kimselerin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili tüm menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerinde onu temsil etmekle yükümlü  kanuni temsilciye denir.

Vesayet altındaki kişiye ait malların satışında açık arttırma esastır.

Ancak; satışa çıkacak malların özel durumları, nitelikleri veya değerlerinin azlığı gözönüne alınarak taşınırlarda vesayet makamı, taşınmazlarda ise vesayet makamı satışa karar verdikten sonra denetim makamı pazarlıkla satışa karar verebilir. İki türlü Satış Yöntemine karar verilebilir;

* Açık artırma, vesayet makamının gözetimi altında ve bu işle görevlendirdiği memur tarafından, vasi de hazır olduğu halde yapılır.

Hakim, açık artırmayla satışta, vesayet altında bulunanın menfaatlerine uygun olmak üzere, satış şartları ile satış ilanlarının nerede ve ne şekilde yapılacağını belirler. Satış ilanında, ihalenin hakim onayı ile tamamlanacağı hususu da belirtilir. Artırma şartnamesinin hazırlanmasında ve ilanında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri de gözönünde bulundurulur.

Taşınır ve taşınmazların açık artırmada en çok artırana devir ve teslim edilebilmesi için vesayet makamının ihaleyi on gün içinde onaylaması gerekir.

Alıcının, satış bedelini, ihalenin onaylanması koşuluyla ihale tarihinden itibaren on gün içinde ödemesi gerekir. Satış bedeli, vesayet makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır.

Satış bedeli tamamen ödendikten sonra taşınır mallar alıcısına teslim edilir. Taşınmazların alıcı adına tescili için hakim tarafından tapuya, ihale tutanağının onaylı bir örneği de eklenmek suretiyle tezkere yazılır. Bu tezkere, tapu siciline yapılacak tescilin hukuki sebebini oluşturur.

* Pazarlıkla satış, vesayet makamının gözetimi altında ve bu işle görevlendirdiği memur tarafından vasi de hazır olduğu halde yapılır.

Hakim, pazarlıkla satışta, vesayet altında bulunanın menfaatlerine uygun olmak üzere, satış şartları ile satış ilanının yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa nerede ve ne şekilde yapılacağını belirler. Satış ilanında, ihalenin hakim onayı ile tamamlanacağı hususu da belirtilir.

Pazarlıkla yapılacak ihaleye en az üç istekli davet edilir. İsteklilerle yapılan pazarlık sonucu ihale en yüksek bedeli verene yapılır.

Taşınır ve taşınmazların pazarlık sonucu en yüksek bedeli verene devir ve teslim edilebilmesi için vesayet makamının ihaleyi on gün içinde onaylaması gerekir.

Alıcının, satış bedelini, ihalenin onaylanması koşuluyla ihale tarihinden itibaren on gün içinde ödemesi gerekir. Satış bedeli, vesayet makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır.

Satış bedeli tamamen ödendikten sonra taşınır mallar alıcısına teslim edilir. Taşınmazların alıcı adına tescili için hakim tarafından tapuya, ihale tutanağının onaylı bir örneği de eklenmek suretiyle tezkere yazılır. Bu tezkere, tapu siciline yapılacak tescilin hukuki sebebini oluşturur.

Daha da kapsamlı bilgi sahibi olmak için Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük faydalı olacaktır.

Bu konu hakkında her türlü sorularınızı ve sorunlarınızı benim ile paylaşabilirsiniz.

Sevgiyle kalın

Ercüment YAMAN

www.candarliyaman.com

ercuyaman@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir