Haber

“TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ” NE DEMEKTİR, NE ŞEKİLDE YAPILABİLİR.

Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir.

Bir şeyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için;

Menkul eşya olması, Bir şeyin işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanmaya elverişli olması, Bir şeye daimi bir şekilde tahsis edilmesi ve kullanımda o şeye tabi tutulması veya takılması veya onunla birleştirilmesi gerekir.

Bir şeyin teferruat olup olmadığı o yörenin mahalli örf ve adetlerine veya gayrimenkul malikinin açık iradesine göre belirlenir. Asıl şeyin haczi, satışı, rehni istisna edilmedikçe teferruatı da kapsar.

Ancak malik satış veya rehin yaparken beyanlarda yazılı teferruatları resmi senette ayrı tutabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir