Haber

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRMESİ (2)

 

İyi haftalar sevgili okurlarım.

Öncelikle; Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün önderliğindeki ordumuz ve canını dişine takarak savaşan milletimizin bizlere emanet ettiği Türkiye’mizin Cumhuriyet Bayramını en coşkulu şekilde kutlamak için meydanlarda buluşma dileklerimi iletiyor ve bu en büyük Bayramımızın hepimize kutlu olmasını diliyorum.

05 Haziran 2018 tarihinde “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre Taşınmaz Ticaretine yönelik tüm hizmetler yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecektir.  Bizim halkımız bu tarz sözleşmelere pek sıcak bakmamakta ve imzalamaktan çekinmektedir. Elbette bu imzadan imtina etmenin en baş sebebi hak ve menfaatlerin tam olarak bilinmemesidir. Bu yazımda sizlere bu sözleşmeler ile ilgili bilgiler vereceğim.

Yetkilendirme sözleşmesi  (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Md.15 )

(1)     Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.

(2)     Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(3)     Yetkilendirme sözleşmesinde alım satım ve kiralamalarla ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  1. a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

(b) Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazın;

(1) İmar ve yapı kullanma izin durumu,

(2) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi,

(3) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu,

(4) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri,

(5) Dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi,

(6) Okul, ibadethane, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerler ile sinema, tiyatro, park ve piknik alanı gibi sosyal alanlara yaklaşık mesafesi,

(7) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların net büyüklükleri; mutfak, duş kabini ve dolap muhteviyatı; parke ve doğramalar ile elektrik, su, doğalgaz, telefon ve uydu tesisatının durumu gibi iç özellikleri,

(8) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; hidrofor, su deposu, ısıtma sistemi, yangın merdiveni ve asansör ile açık ve kapalı otopark durumu; güvenlik, futbol, basketbol, yüzme ve benzeri spor alanları ile çocuk parkının olup olmadığı gibi dış özellikleri,

(9) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı,

(10) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

(c) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerin her biri veya tamamı için kararlaştırılan hizmet bedeli.

(ç) İşletme tarafından verilecek hizmetin niteliği ve kapsamı ile sözleşme kapsamında tarafların ifa ile yükümlü olduğu hususlar.

(d) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya işletmenin sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

(e) Üç ayı aşmamak üzere sözleşmenin süresi ve sözleşme süresi içinde taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde sürenin sözleşme süresi kadar uzayacağı hususu.

(f) Tarafların tebligat adresleri.

(4)     Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar, tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara ve yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

(5)     Üçüncü fıkrada yer verilen bilgilerden işletmenin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlayamadığı bilgilerde iş sahibinin yazılı beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından işletme sorumlu değildir.

Aynı Yönetmelik kapsamında bu sözleşmeden başka düzenlenmesi gereken sözleşmeler;

  1. Alım satıma aracılık sözleşmesi,
  2. Kiralamaya aracılık sözleşmesi,
  3. Hizmet ortaklığı sözleşmesi

Bu sözleşmeler hakkındaki bilgileri de bir sonraki yazımda sizlere arz edeceğim.

Her türlü sorularınızı, sorunlarınızı ve görüşlerinizi benim ile paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir