Haber

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRMESİ (1)

Merhabalar sevgili okurlarım. Yazılarıma gösterdiğiniz ilgi ve beni çok mutlu eden sorularınız için çok teşekkür ederim. Sormuş olduğunuz tüm soruları büyük bir memnuniyetle eksiksiz yanıtlamaya çalışıyorum.

05 Haziran 208 tarihinde “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre “Taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar” maddeler halinde belirtildi. Ancak ne yazık ki birçok Emlak Ofisleri bu kurallara gerekli ihtimamı göstermiyorlar. Bu da bu güzel mesleğin istenilen yere çıkamamasına ve güvenilirlik özelliğini kaybetmesine yol açıyor. Bu nedenle kuralları bir kez daha sizlere hatırlatmak istedim.

 

Yönetmeliğin 14 ncü maddesinde belirtilen bu ilke ve kurallara göre Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler ;

 

 1. Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.

 

 1. İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.

 

 1. Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

ç.       Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

 1. Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.
 2. Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.
 3. Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.
 4. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

ğ.      Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

 1. Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

ı.        Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.

 1. Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.
 2. Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.
 3. Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir. Bunlar şunlardır;
 4. b) Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazın;

1)      İmar ve yapı kullanma izin durumu,

2)      Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi,

3)      Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu,

4)      Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri,

5)      Dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi,

6)      Okul, ibadethane, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerler ile sinema, tiyatro, park ve piknik alanı gibi sosyal alanlara yaklaşık mesafesi,

7)      Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların net büyüklükleri; mutfak, duş kabini ve dolap muhteviyatı; parke ve doğramalar ile elektrik, su, doğalgaz, telefon ve uydu tesisatının durumu gibi iç özellikleri,

8)      Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; hidrofor, su deposu, ısıtma sistemi, yangın merdiveni ve asansör ile açık ve kapalı otopark durumu; güvenlik, futbol, basketbol, yüzme ve benzeri spor alanları ile çocuk parkının olup olmadığı gibi dış özellikleri,

9)      Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı,

10)   Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

 1. Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.
 2. Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

Bu hususlara uyulup uyulmadığının kontrolörü ancak siz mülk sahipleri olabilirsiniz. Bunlara uymayan Emlak Ofislerini mutlaka ilgili meslek odalarına bildiriniz ki sistem arzu edildiği şekilde çalışsın. Daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlarım http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm sayfasını ziyaret edebilirler veya sorularını bana yazabilirler.

Her türlü sorularınızı ve sorunlarınızı benim ile paylaşabilirsiniz.

 

Ercüment YAMAN

ercuyaman@hotmail.com

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir