Haber

Tapu Satış Bedelini Düşük Gösterenler Dikkat!

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren 4 bin 421 mükellefi vergi dairelerine çağırdı.

2 bin 719’u ilgili birime inceleme için gönderildi. Bin 142 mükellefin yaptığı açıklama ise yeterli bulundu.

İzaha davet edilen mükelleflerin ardından verdikleri beyannameler sonucunda 43.4 milyon liralık matrah artırıldı. 4.9 milyon liralık ödenmesi gereken vergi çıkarıldı, bunun 3.6 milyon lirası ödendi. Ayrıca 3.2 milyon liralık da ödenmesi gereken zam belirlendi. Bunun da 1.9 milyon lirası ödendi. Toplamda 6.8 milyon lira ödeme yapıldı.

İzaha Davet Ne demektir ?

İzaha davet düzenlemesi 2016 yılında 6728 sayılı ile yapıldı. Nasıl uygulanacağını gösteren tebliğ ise 25 Temmuz 2017 tarihinde çıkarıldı. İzaha davet, vergi kaybına uğradığına yönelik ön tespitlerle ilgili mükelleflerden açıklama talep edilmesi olarak özetleniyor. Eğer vergi kaybı yoksa mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılmıyor. Eğer vergi kaybı tespit edilmişse belirli şartlar altında indirimli ceza uygulanarak mükellefler daha ağır müeyyidelerden korunuyor. Kimlerin izaha davet edilebileceği de yine tebliğde tek tek sıralandı. Örneğin gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri finans kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet ediliyor.

Kontroller de şu şekilde yapılıyor;

Maliye’nin bankalardan elde ettiği bilgilere göre kullanılan konut kredi tutarları ile tapu dairelerinden elde edilen satış bedellerinin karşılaştırılması sonucunda satış bedelinin düşük beyan edilmesine dair haklarında ön tespit yapılan mükellefler davet edilip, “Gel aradaki farkı izah et” diyebiliyor. Ya da mal ve hizmet alımı yapan mükelleflerden alım satışlarını gösteren Ba-Bs formları isteniyor. Bu formlar üzerinden çapraz kontroller yapılıyor. Bu mükellefler de izaha davet edilebiliyor. 50 bin liranın altında sahte belge düzenleyenlerin de izaha davet edilmesi mümkün olabiliyor. Daha sonra da İzah Değerlendirme Komisyonları (İZDK) oluşturuldu. Komisyonlar, mükelleflerden izah alıp buna göre karar alıyorlar.

Nasıl değerlendiriliyor ve hangi kararda ne yapılıyor ?

Maliye’nin izaha davet ettiği mükellefler 5 kararla değerlendiriliyor. Kararların anlamı şöyle;

  • 1 No’lu karar: İzahın Komisyonca yeterli bulunması,
  • 2 No’lu karar: Komisyonca yeterli bulunmadığı,
  • 3 No’lu karar: İzaha davet şartlarının yerine getirilmesi,
  • 4 No’lu karar: Muhatabın izahının verginin ziyana uğratıldığı yönünde olduğu,
  • 5 No’lu karar: İlgili birime gönderilmesi.

1 No’lu kararda mükellef çağrılıyor, izah yeterliyse inceleme yapılmıyor.

2 No’lu karar ara bir karar, mükellef yeni beyana davet ediliyor.

3 No’lu kararda mükellef yeni beyanını veriyor.

4 No’lu karar da ara bir karar. Mükellef yeni beyanname vermiyor, izahı yeterli bulunmuyor. Yeni beyanname vermeyen mükellef

5 No’lu kararla incelemeye gönderiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir