Haber

MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BÜRO OLARAK KULLANILMASI

Bu kanun 2013 yılında çıkarıldı ancak hala kafası karışık olanlar var. Benim apartmanımda yapamazlar diyenler hata yapıyorlar.

6460 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile J9/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz*”

Aynı Kanunun 9. Maddesi ile ise ; J/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine, “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Ket Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz*” hükmü eklenmiştir.

Anılan düzenlemeler ile, 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince
ana gayrimenkulun mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinin, yönetim planında aksine
hüküm olması ve diğer kat maliklerinin rızasının bulunmaması halinde dahi malikin istemi
üzerine avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik bürosu olarak kullanılması mümkün
hale getirilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir