Haber

Konut yatırımında lokasyonun önemi nedir?

Konut, temel olarak iki değer bileşeninden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden birincisi zemin(toprak) yani arsa, ikincisi ise arsa üzerindeki yapıdır.

Yapı değeri, hemen hemen ülkenin her tarafında birim olarak birbirine eşittir. Yani 1 m2 konutun imalat maliyeti -aynı kalitedeki konut için- ülkenin her yerinde üç aşağı beş yukarı birbirine yakındır. Buna karşılık, bir gayrimenkulün arsa değeri, ülkenin değişik bölgelerinde, hatta bir kentin farklı semtlerinde hatta aynı sokağın başı ve sonunda bile birbirinden farklıdır. Dolayısıyla konut yatırımında değer üzerinde belirleyici olan asli unsur, lokasyondur.

            Bunu bir örnekle detaylandıralım: 1 m2 iyi kalitede bir konutun imalatının yaklaşık 1000 TL olduğunu varsayalım. Bu kalitede inşa edilmiş, 100 m2 büyüklüğündeki bir konutun, herhangi bir taşra kentinden değeri 200 bin TL olsun. Bu değerin 100 bin TL’sinin yapı bileşeninden(bu yapı bileşeninin içine müteahhit yada geliştirici karı dahil edilmektedir), 100 bin TL’sinin de arsa bileşeninden oluştuğunu kabul edelim. O zaman gayrimenkul değerine yapının katkısı %50, arsa değerinin(lokasyonun) katkısı da %50 oranındadır.

Aynı dairenin İstanbul’da mesela Bağdat Caddesi’nde olduğunu düşünelim. Böyle bir mevkii değişimi mümkün olsa, bu dairenin değeri 200 bin TL’den, bir anda 1 milyon TL’ye fırlayacaktır. Bu durumda yapının bileşeninin maliyeti yine 100 bin TL civarında olur ki bu da konutun değerinin %10’udur. Arsadan(lokasyondan) kaynaklanan değer de 900 bin TL yani konutun değerinin %90’ı olacaktır. Yapının kalitesi ve maliyetleri hemen hemen aynı olmakla birlikte konutun değeri ciddi ölçüde farklılaşacaktır. Kısaca, lokasyon gayrimenkule değer katan asıl unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir