Haber

Konut satın almak için doğru zaman, ne zamandır?

Oturmak ya da kullanmak amacıyla satın alınacak konutta doğru zaman, sizi ve ailenizin mekan talebini tam anlamıyla tatmin edecek bir evi bulduğunuz zamandır. Bundan kasıt ailenizin ihtiyaç duyduğu büyüklük ve lokasyondaki konuttur. Konutun büyüklüğünü hane içindeki bireylerin sayısı, cinsiyetleri, yaşları etkilemektedir. İki küçük çocuğunuz için bir oda yeterliyken, çocuklar büyüdüğünde her biri için ayrı oda gerekebilir. Ev içinde yürüttüğünüz bir hobiniz varsa belki bu hobi için ilave bir odaya gereksinimiz olabilir. Öte yandan konutun büyüklüğü kadar hane halkının işe, okula ve hastaneye kolayca erişebileceği bir lokasyona sahip olması da önemlidir. Ayrıca arzu ettiğiniz büyüklükte ve konumda bulunan bir konutu satın alırken kendinizi sıkıntıya sokmadan, ödeme gücünüzü fazlaca zorlamadan konutun finansmanını sağlayabiliyorsanız bu da konut almak için doğru bir zamanda olduğunuz anlamına gelir.

Bütün diğer varlık piyasalarında olduğu gibi gayrimenkul piyasalarında da fiyatlar zaman zaman artıp azalabilir. Finansal piyasalarda mali varlıkların değerleri günlük hatta anlık olarak değişirken kısa sürede yüzde 10, yüzde 20 değer artışı/azalışı gösterebilir. Ancak gayrimenkul piyasalarında fiyat değişimleri yavaş ve uzun dönemli trendlere bağlı olarak dalgalanmalar gösterir. Yani bir yıl yüzde 20 artıp, ertesi yıl yüzde 15 düştükten sonra takip eden yıl tekrar yüzde 30 artış göstermez. Yavaş yavaş bir artış trendi içinde 8-10 yıllık bir yükseliş ve onu takip eden benzer uzunlukta bir düşüş dönemi gösterebilir. Elbette yükseliş trendinin sonuna gelindiğinde konut sahibi olmayı kimse istemez. Ancak trendin sonuna gelinip gelinmediğini de bilmek çoğu zaman mümkün olmaz.

Kullanmak için konut alıyorsanız konut fiyatlarının yüksek veya düşük olmasına takılmaksızın kendi kullanım faydanızın maksimize edebileceğiniz, uygun büyüklük ve lokasyonda bulunan, gelirinizle finanse edebileceğiniz bir konutu almaktan da çekinmemelisiniz. Uzun süre içinde oturacağınız konutun fiyatının kısa dönemde artıp azalmasının sizin kullanım faydanıza bir etkisi olmayacaktır. 15-20 yıl oturduğunuz bir konutun değeri ise bu uzun dönemin bir kısmında reel olarak artmış bir kısmında ise azalmış olabilir. Ama bu süre içinde siz kullanım faydanızı maksimize ettiğiniz gibi bu uzun sürenin ortalamasında artılar eksileri götürmüş olsa bile eviniz en azından enflasyona karşı değerini korumuş olur. Konut finansmanında kullanılan konut kredisi faiz oranları da yatırım zamanlaması için bir başka gösterge olarak kullanılabilir. Örneğin piyasada cari faiz oranları, yukarıya doğru çıkmaya başladığında piyasa daha enflasyonlu bir döneme giriyor denebilir. Bu dönemlerde aynı kredi miktarına karşılık ödenecek taksit tutarı da artacaktır. Ancak faiz oranları düşmeye başladığında kullanılan kredi miktarına karşılık ödenecek taksit tutarları da daha kabul edilebilecek seviyede olacaktır. Ancak unutulmaması gereken nokta, potansiyel tüm alıcıların konut kredisindeki düşüşe benzer reaksiyonu verecek olmasıdır. Bu defa, konut ediniminin kolaylaşması, talebin artması anlamına gelecektir. Gayrimenkul arzının artan talebe anında tepki vermesi mümkün olmadığından böyle dönemlerde fiyatların da gecikmeden artması beklenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir